Produse si Servicii


Prestari servicii in domeniul constructiilor pentru proiecte utilitare pentru fluide, constructia/repararea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apa si canalizare/epurare, constructia de conducte magistrale de apa, constructia de canale de irigatii cu utilajele  din dotarea parcului, respectiv 2 buldoexcavatoare JCB si un Compactor Wirgen  cu toate echipamentele de lucru aferente acestora !

Prin valorificarea productiei agricole SC EURAGRO TOBACCO SRL obtine urmatoarele produse:
 Grau
 Porumb
 Orz
 Ovaz
 Rapita
 Floarea Soarelui
 Lucerna
 Tutun

         Pretul acestor produse agricole este stabilit in anul de cultura inainte de valorificare in functie de necesitatile pietei, cu exceptia culturii de tutun pentru care in cadrul contractului - cadru in functie de calitatea acestuia la uscare se cunoaste pretul platit de prim procesator producatorului agricol.
        Asiguram  de asemenea prin firmele partenere prestarea de servicii agricole atat la nivelul comunei Topolog dar si a zonelor adiacente acestora. Cele mai importante lucrari agricole prestate sunt : arat, discuit, combinator,erbicidat, prasit, semanat,recoltat. Punem la dispozitia clientilor suport de specialitate in vederea asigurarii proceselor tehnologice specifice culturilor agricole, oferind asistenta tehnica cu privire la  prelevarea si interpretarea rapoartelor de incercare a probelor de sol  determinand nivelul  concentratiilor  de azot,fosfor,calcar activ, potasiu,magneziu ,etc .
  Consultanta fonduri europene
              In raport cu cerintele clientilor nostri si a domeniilor de interes ne adaptam acestora, identificand oportunităţile de finanţare disponibile atat din surse  interne cat şi  externe. Variantele de finanţare din surse interne se referă atat la Programele Structurale si de Investitii cat si din fondurile alocate de Guvernul României prin diverse programe. Finanţările externe provin atat din programe cu aplicare directa la Uniunea Europeana prin PNDR cat si din diverse alte granturi finantate in parteneriat cu alte state ( Granturile SEE si norvegiene, Fondul elvetian, etc.). In momentul identificarii sursei de finantare aducem la cunostinta beneficiarului toate criteriile de eligibilitate si conditiile contractuale specifice programului, dosarul Cerererii de finantare presupunand elaborarea urmatoarelor documentatii: Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate, Planul de Afaceri, Memoriul justificativ, Analiza cost-beneficiu, Strategii de marketing,etc.  Inca de la semnarea contractului de finantare si pana la publicarea anuntului de finalizare a proiectului si sprijinim clientii  in toate activitatile de implementare.