<< inapoi la Proiecte

Concurs Planuri de Afaceri – Proiect “ACTIONS 4 NEETS” ID 150863


Calendarul competitiei planurilor de afaceri Actualizat ID 150863
Metodologia de organizare și derulare a concursului planurilor de afaceri ID 150863
Opis ID 150863

Anexa-1_Cerere-de-finantare ID 150863
Anexa-2_Declaratie-privind-calitatea-de-asociat ID 150863
Anexa-3_Declaratie-evitare-dubla-finantare ID 150863

Anexa-4_Declaratie-pe-propria-raspundere ID 150863
Anexa-5_Declaratie-neincadrare-OUG-66 ID 150863
Anexa-6_Declaratie-de-eligibilitate_Instructiunea-18_anexa-1 ID 150863

Anexa-7_Declaratie-de-eligibilitate-participare-concurs-planuri-de-afaceri ID 150863
Anexa-8_Consimtamant-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal ID 150863
Anexa-9-_Grila-evaluare-administrativa-si-a-eligibilitatii ID 1508633

Anexa-10_Grila-de-evaluare-a-planurilor-de-afaceri ID 150863
Anexa-11_Grila-de-evaluare-interviu ID 1508633
Anexa-12_Contestatie-rezultate-Competitia-planurilor-de-afaceri ID 150863

Anexa-13_Instructiunea-nr. 18_12.04.2022 ID 150863
Anexa-14_Schema-de-ajutor-de-minimis-NEETS-I ID 150863
Anexa-15_Model-Plan-de-afaceri ID 150863

Anexa-15-abc_Plan-de-afacere Buget Cont-Pofit-si-Pierderi_Cash-Flow ID 150863
Lista intermediara evaluare planuri de afaceri 150863
Lista finala evaluare planuri de afaceri 150863